Love Foundation

Together we can do much more

มูลนิธิเพื่อรัก คือใคร?

มูลนิธิเพื่อรักร่วมรณรงค์เรื่องการเรียนรู้และการเข้าใจด้านสุขอนามัยทางเพศที่ถูกต้อง

มูลนิธิเพื่อรัก เป็นองค์กรหนึ่งที่พยายามสร้างความแตกต่างโดยมีเป้าหมายให้บุคคลทั่วไปเรียนรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องการได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาในเรื่องที่กังวลใจได้รวดเร็วมากขึ้นผ่านเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ

  • การให้ความรู้
  • การรวมพลัง
  • การสร้างแรงบันดาลใจ

 

การมอบความรักให้กัน ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่มูลนิธิเพื่อรักเป็น

มูลนิธิเพื่อรักเชื่อว่าการสื่อสารที่เปิดกว้างมากขึ้นเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างการตระหนักถึงเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ การเรียนรู้ที่ถูกต้องจะนำไปสู่การทำลายทัศนคติด้านลบในการเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสังคม การที่ทัศนคติแบบเดิมๆยังคงอยู่ในสังคมนั้นเป็นกำแพงที่ปิดกั้นการเรียนรู้เรื่องการป้องกัน การรักษาและสร้างการแบ่งแยกในสังคมมูลนิธิเพื่อรักปรารถนาที่จะสร้างความเข้าใจว่าสิทธิด้านสุขอนามัยทางเพศนั้นเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนและหากทุกคนช่วยกันรวมพลังส่งเสริมเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี้ เราจะเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่มากขึ้น มูลนิธิเพื่อรักให้บริการในหลายๆแนวทาง นอกเหนือจากการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปผ่านเครือข่ายออนไลน์แล้วนั้น เรายังให้บริการที่รวมถึงการรับจองการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆและให้คำปรึกษาในเรื่องสุขอนามัยทางเพศผ่านทางออนไลน์ด้วย

ภารกิจของเรา

ภารกิจของมูลนิธิเพื่อรักคือการใช้ประโยชน์จากพลังและอิทธิพลของเครือข่ายออนไลน์ในการสร้างการเรียนรู้เรื่องเอชไอวี ลดทัศนคติด้านลบเกี่ยวกับเอชไอวี อีกทั้งเพื่อเพิ่มความเสมอภาคให้กับทุกคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับเอชไอวี และให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคม เราเชื่อเสมอว่าทุกคนควรได้รับการตรวจเอชไอวี เรามุ่งหวังที่อยากจะพังทลายความกลัวในการเข้ารับการตรวจเอชไอวีให้หมดไปและเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ต่อการอยู่ร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี

วิสัยทัศน์ของเรา

มูลนิธิเพื่อรักมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากพลังของเครือข่ายออนไลน์ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) เช่นเดียวกับการขยายกลุ่มที่จะเข้าถึงข้อมูลด้วย เพื่อที่จะย้ำในเรื่องของการป้องกันเอชไอวี การรักษาและการปรึกษา และเรายังเชื่อมั่นว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีนั้นสามารถใช้ชีวิตโดยมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพที่แข็งแรงได้

การเรียนรู้

การให้ความรู้กับคนในสังคมเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆว่าคืออะไรและติดต่อกันได้อย่างไร จะช่วยให้คนในสังคมตระหนักถึงการป้องกันและทางเลือกการรักษาอีกทั้งลดความกลัวในการเข้ารับการตรวจเลือดได้

การรวมพลัง

การร่วมกันส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงสิทธิของตน ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน และยังให้บุคคลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการลดทัศนคติต่างๆเกี่ยวกับเอชไอวีและการแบ่งแยก

ความรัก

ความรักเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในการทำลายการตีตราด้านเอชไอวี ความรักสร้างแรงกำลังใจระหว่างบุคคลและสังคมให้รวมเป็นหนึ่งได้ และความรักเป็นพลังที่จะช่วยให้ผู้คนทำลายกำแพงที่กั้นความสัมพันธ์ของกันและกันลงได้

The only way to make this happen is to take action!

We are always looking for helpful, compassionate volunteers to support us in our projects.