เอชไอวีและเอดส์

เชื้อเอชไอวี HIV คืออะไร?  อาการคนติดเอชไอวี เป็นอย่างไร ? เอชไอวีหายขาดไหม? ติดเอดส์แล้วต้องตายไหม อาการของเอดส์เป็นอย่างไง? 

เอชไอวีและเอดส์

เอชไอวี หรือที่มีภาษาทางการว่า ฮิวแมนอิมมิวโนเดฟีเชียนซีไวรัส (Human Immunodeficiency Virus : HIV)  เชื้อเอชไอวี เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์ที่เป็นเป้าหมายหลักของไวรัสเอชไอวี คือ เม็ดเลือดขาวลิมโฟซัยท์ (Lymphocyte) ทีเซลล์ (T-cell) ชนิด ซีดี 4 ซึ่งเม็ดเลือดขาวในร่างกายทำหน้าที่ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม หรือเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายแล้วนำไปทำลาย เมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาวถูกทำลาย จึงทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อเอชไอวี มีภูมิคุ้มกันต่ำลง จนในที่สุดร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอในการป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคภายนอก โดย โรคเอดส์ เป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อเอชไอวี

โรคเอดส์ (AIDS) ย่อมาจาก เอดส์คือ Acquired Immune Deficiency Syndrome คือ กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม

เชื้อ HIV แพร่ได้อย่างไร? 

 • การร่วมเพศกับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยง โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัย
 • การร่วมเพศกับหลายคน หรือ กับคนที่กำลังติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(STDs) มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ
 • ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือแม้แต่การใช้กระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อ
 • การติดต่อผ่านแม่สู่ลูก—เกิดจากแม่ที่มีเชื้อเอชไอวี HIVอยู่แล้ว แล้วเกิดการตั้งครรภ์ทำให้มีการถ่ายทอดเชื้อ HIVไปสู่ลูก แต่ในปัจจุบัน ได้ค้นพบวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์จากแม่ไปสู่ลูกได้สำเร็จแล้ว โดยวิธีการทานยาต้านไวรัสในช่วงตั้งครรภ์ จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอดส์ของทารกลดลง

ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ HIV

 • ปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี HIV ที่ได้รับ หากได้รับเชื้อในปริมาณมากก็จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงตามไปด้วย
 • การมีบาดแผล หากมีบาดแผลบริเวณผิวหนังหรือในปากก็ย่อมทำให้มีโอกาสติดเชื้อสูง เพราะเชื้อเอชไอวี สามารถเข้าสู่บาดแผลได้ง่าย
 • สุขภาพของผู้รับเชื้อ หากคุณเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้ว โอกาสที่จะติดเชื้อก็เป็นไปได้ยาก แต่หากสุขภาพอ่อนแอ ก็มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเช่นกัน

อาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ช่วงแรกบางคนจะไม่มีอาการใด ๆ แสดงให้เห็น บางคนจะมีอาการเจ็บคอ เป็นไข้ และต่อมน้ำเหลืองโต หรือเป็นผื่นคันตามร่างกาย อาการจะปรากฏประมาณหนึ่งถึงสี่สัปดาห์หลังจากติดเชื้อ เรียกว่าติดเชื้อระยะแรกมีอาการคล้าย ๆ ไข้หวัด และอาการมักจะหายหลังจากหหนึ่งสัปดาห์ แต่เชื้อยังคงทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายให้อ่อนแอเรื่อย ๆ และช่วงสองสามเดือนหลังจากติดเชื้อ เชื้อจะแพร่กระจายมากขึ้น ปริมาณเชื้อไวรัสจะเพิ่มสูงขึ้นการรักษา

การป้องกันเอชไอวี

 • ใช้ถุงยางอนามัยสำหรับผู้ชายหรือถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิงซึ่งถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้ด้วย
 • ใช้เข็มฉีดยาที่สะอาดสำหรับการฉีดยาและไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น
 • รับรู้สถานะการติดเชื้อเอช ไอ วีของตนเอง
 • รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็วหลังจากการติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสไปยังผู้อื่น
 • ใช้ยาต้านไวรัสในผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอช ไอ วีเมื่อมีความเสี่ยงสูง ยาเพร็พ PrEP ในการติดเชื้อทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

การรักษาเอชไอวี

ปัจจุบัน เอชไอวี สามารถรักษาได้โดยการกินยารักษาการติดเชื้อเอชไอวี และจะต้องกินให้ครบและตรงเวลาเป็นประจำทุกวัน เป็นข้อปฏิบัติที่เคร่งครัด เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา และจะต้องกินไปตลอดชีวิต  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.speakoutthailand.com

Share :