ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ตรวจไม่เจอเท่ากับไม่แพร่เชื้อเอชไอวี

กรกฎาคม 3, 2019

เอชไอวี เรื่องใกล้ตัวที่ใครๆ ก็ตรวจได้

มิถุนายน 20, 2019

สวมถุงยางอนามัย 2 ชั้น! ปลอดภัยหรือเพิ่มความเสี่ยง

มิถุนายน 10, 2019

ป้องกันทุกครั้งแต่ก็กลัวถุงยางอนามัยรั่ว

มิถุนายน 7, 2019

จะทำอย่างไรดีถ้าเป็น Sexual Headache

มิถุนายน 5, 2019

ออรัลเซ็กส์กับความเสี่ยงที่คุณควรระวัง!

มิถุนายน 1, 2019

มารู้จักโรคติดต่อทางผิวหนังที่เรียกว่า “หูดข้าวสุก” กันเถอะ

พฤษภาคม 28, 2019

ไวรัสตับอักเสบบี ต้องป้องกันดีกว่ารักษา

พฤษภาคม 24, 2019

มารู้จักโรคเริมกันเถอะ

พฤษภาคม 21, 2019

U=U ไม่เจอ=ไม่แพร่ ช่วยลดการตีตราผู้ติดเชื้อ

พฤษภาคม 13, 2019