Web Analytics Made Easy -
StatCounter

ค่า CD4 ของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี

ค่าซีดีโฟร์ CD4 ที่หลายคนเข้าใจผิดว่า ต้องเกี่ยวข้องแต่เฉพาะผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น แท้จริงนั้นค่า CD4 (ซีดีโฟร์) ถือเป็นค่าเม็ดเลือดขาวหรือภูมิต้านทานที่มีอยู่ในร่างกายของคนเราทุกคน ทั้งคนทั่วไปที่ไม่มีเชื้อเอชไอวีอยู่ ก็สามารถตรวจค่า CD4 ได้

CD4 ย่อมาจากคำว่า Cluster of Differentiation 4 หมายถึง เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง ที่ควบคุมและต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าทางใดก็ตาม โดยมีคุณลักษณะทางเคมี คือ เป็นสารโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Glycoprotein ที่อยู่บนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกาย หรือเซลล์ T-helper โดยหน้าที่ที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน ต้านทานและกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ได้ โดยเฉพาะพวกเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสอื่นๆ

ค่า CD4 ถูกเข้าใจผิด

ว่าเป็นค่าเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น นั่นอาจมีสาเหตุมากจากการวัดระดับค่าของ CD4 เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการตรวจเพื่อการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ก็เลยทำให้หลายคนเข้าใจว่า CD4 เป็นเรื่องของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีเพียงเท่านั้น เนื่องจากเชื้อเอชไอวีจะทำลายภูมิต้านทานของผู้ที่ติดเชื้อ จึงจำเป็นต้องดำเนินการประเมินภูมิต้านทานของตัวเองด้วยการตรวจปริมาณเม็ดเลือดขาว ที่เรียกว่า CD4 เพื่อดูระดับภูมิต้านทานของร่างกาย ซึ่งระดับ CD4 ของผู้ป่วย จะเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการวางแผนการรักษาต่อไป

ในขั้นตอนการตรวจเพื่อหาระดับปริมาณของ CD4 จะใช้วิธีการตรวจเลือดเพื่อหาเซลล์ CD4 โดยค่าที่วัดได้จะบ่งบอกสภาพภูมิคุ้มกันของร่างกาย เซลล์ CD4 ยิ่งต่ำ ภูมิคุ้มกันยิ่งบกพร่องมากเท่านั้น ซึ่งในระดับปกติค่า CD4 ของผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี จะอยู่ระหว่าง 500–1,500 ต่อเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร แต่โดยตามปกติแล้วค่า CD4 ทั้งของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและคนปกติ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงได้ ตามสภาพร่างกายในขณะนั้นได้ในแต่ละวัน เช่น ในช่วงที่ไม่สบาย หรือในช่วงวันที่พักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นต้น


CD4 ที่เท่าไหร่ ? ถึงเรียกว่าระดับน่าเป็นห่วง

ภาวะนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งตรวจวัด CD4 ได้ที่ระดับน้อยกว่า 200 ซึ่งมีโอกาสเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่าย เนื่องจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรุนแรงจนอาจถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งนี้หากผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง ค่าก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับและจะเริ่มคงที่อยู่ที่ระดับ 500-600 ตามแต่สภาพทางร่างกายและการดูแลตัวเองของแต่ละคน แต่ถึงอย่างไรแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ที่มีร่างกายปกติ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการพักผ่อนที่เพียงพอก็จะช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้

ดู 11,338 ครั้ง

The Love Foundation campaigns for sexual health awareness and understanding. We believe that everyone is equally valuable and are able to create change in the fight against HIV stigma, regardless of HIV status.

Contact us :
 

Address: 150/4 Moo 1 Nongpakhrang Muang Chiangmai
Emal : team@lovefoundation.or.th

Line : @lovefoundation

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube