Web Analytics Made Easy -
StatCounter
  • Love Team

การตรวจสอบสารภูมิต้านทานเอชไอวี(HIV Anti-body)


การตรวจสอบสารภูมิต้านทานเอชไอวี คือ การตรวจเลือด เพื่อค้นหาสารภูมิต้านทานเอชไอวี (HIV) ในร่างกาย โดยที่ร่างกายจะผลิตสารภูมิต้านทานเหล่านี้ภายในประมาณ 4-6 สัปดาห์ของการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเราเรียกช่วงนี้ว่าเป็น “ระยะหลบ” (Window Period)


หากผลของการค้นหาสารภูมิต้านทานเอชไอวีออกมาเป็น “ผลลบ” หมายความว่าอะไร?
ผลการตรวจหาเอชไอวีที่ออกมาเป็นลบ หมายความว่า บุคคลผู้นั้นไม่ได้รับการติดเชื้อเอชไอวี

หรือบุคคลผู้นั้นได้รับการติดเชื้อภายในระยะเวลาไม่กี่วัน แต่ยังไม่ได้ผลิตสารภูมิต้านทาน


หากผลของการค้นหาสารภูมิต้านทานเอชไอวีออกมาเป็น “ผลบวก” หมายความว่าอะไร?


ผลที่ออกมาเป็นบวก หมายความว่า ได้ตรวจพบสารภูมิต้านทานเอชไอวี คือบุคคลผู้นั้นได้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่สถานพยาบาลหรือสถานที่รับตรวจเลือด จะไม่มีการแจ้งผลดังกล่าวให้ท่านทราบทางโทรศัพท์หรือทางช่องทางอื่นๆ เพราะถือเป็นความลับสำคัญที่เจ้าตัวจะต้องทราบจากปากผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้ตรวจเลือดเอง และจะนัดตรวจผลซ้ำเพื่อยืนยันให้แน่ใจอีกครั้ง


ผลการตรวจที่ไม่ชี้ขาด อาจหมายความว่าไม่มีการจำเพาะเจาะจงว่าผลเลือดออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบ และจำเป็นจะต้องมีการตรวจซ้ำใหม่ เพราะในบางราย ผลการตรวจครั้งต่อไปก็ออกมาเป็นลบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ตรวจ อุปกรณ์และน้ำยาที่ใช้ตรวจ รวมไปถึงระยะที่เพิ่งติดเชื้อมาจนถึงวันที่ไปตรวจประกอบกัน


ข้อดีของการทราบสถานะเอชไอวีของท่าน ในกรณีที่ผลออกมาเป็นบวก


ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างทันถ้วงที การเข้าสู่กระบวนการรักษาและการทานยาต้านไวรัสเอชไอวี จะช่วยปรับปรุงระยะเวลาและคุณภาพของชีวิตของคนที่ติดเชื้อ HIV เป็นอย่างมาก


ทำให้ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะผลเลือด รวมทั้งสามารถพูดคุยบอกกล่าวกับคนในครอบครัว คู่นอน ภรรยาหรือสามี ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ HIV


ทำให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทำให้เป็นการรับเชื้อ HIV มาเพิ่มทำให้ร่างกาย ยับยั้งโอกาสเสี่ยงที่จะนำเชื้อไปแพร่สู่คนอื่นทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจหรือประมาท


การรู้ผลตรวจเลือดอาจทำให้คุณรู้สึกเครียดและเป็นกังวล ควรปรึกษา พูดคุยกับผู้ที่ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง ในสถานพยาบาลหรือแพทย์ที่ทำการรักษา เพราะการทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายจะช่วยให้กระบวนการในการรักษาออกมาในทางที่ดีและทำให้สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตของคนที่ติดเชื้อเอชไอวีดีขึ้น


ควรเลือกสถานที่ตรวจหรือสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และข้อมูลของคุณถูกระบุว่าเป็นความลับ ซึ่งสถานที่ส่วนใหญ่มักจะไม่มีการให้ระบุชื่อหรือที่อยู่ แต่จะมีกฎในการลงชื่อยินยอมในการตรวจเลือดและข้อมูลแก่แพทย์และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการรักษาเท่านั้น

ดู 109 ครั้ง

The Love Foundation campaigns for sexual health awareness and understanding. We believe that everyone is equally valuable and are able to create change in the fight against HIV stigma, regardless of HIV status.

Contact us :
 

Address: 150/4 Moo 1 Nongpakhrang Muang Chiangmai
Emal : team@lovefoundation.or.th

Line : @lovefoundation

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube