Web Analytics Made Easy -
StatCounter
  • Love Team

การตรวจสอบสารภูมิต้านทานเอชไอวี(HIV Anti-body)


การตรวจสอบสารภูมิต้านทานเอชไอวี คือ การตรวจเลือด เพื่อค้นหาสารภูมิต้านทานเอชไอวี (HIV) ในร่างกาย โดยที่ร่างกายจะผลิตสารภูมิต้านทานเหล่านี้ภายในประมาณ 4-6 สัปดาห์ของการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเราเรียกช่วงนี้ว่าเป็น “ระยะหลบ” (Window Period)


หากผลของการค้นหาสารภูมิต้านทานเอชไอวีออกมาเป็น “ผลลบ” หมายความว่าอะไร?
ผลการตรวจหาเอชไอวีที่ออกมาเป็นลบ หมายความว่า บุคคลผู้นั้นไม่ได้รับการติดเชื้อเอชไอวี

หรือบุคคลผู้นั้นได้รับการติดเชื้อภายในระยะเวลาไม่กี่วัน แต่ยังไม่ได้ผลิตสารภูมิต้านทาน


หากผลของการค้นหาสารภูมิต้านทานเอชไอวีออกมาเป็น “ผลบวก” หมายความว่าอะไร?


ผลที่ออกมาเป็นบวก หมายความว่า ได้ตรวจพบสารภูมิต้านทานเอชไอวี คือบุคคลผู้นั้นได้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่สถานพยาบาลหรือสถานที่รับตรวจเลือด จะไม่มีการแจ้งผลดังกล่าวให้ท่านทราบทางโทรศัพท์หรือทางช่องทางอื่นๆ เพราะถือเป็นความลับสำคัญที่เจ้าตัวจะต้องทราบจากปากผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้ตรวจเลือดเอง และจะนัดตรวจผลซ้ำเพื่อยืนยันให้แน่ใจอีกครั้ง


ผลการตรวจที่ไม่ชี้ขาด อาจหมายความว่าไม่มีการจำเพาะเจาะจงว่าผลเลือดออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบ และจำเป็นจะต้องมีการตรวจซ้ำใหม่ เพราะในบางราย ผลการตรวจครั้งต่อไปก็ออกมาเป็นลบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ตรวจ อุปกรณ์และน้ำยาที่ใช้ตรวจ รวมไปถึงระยะที่เพิ่งติดเชื้อมาจนถึงวันที่ไปตรวจประกอบกัน


ข้อดีของการทราบสถานะเอชไอวีของท่าน ในกรณีที่ผลออกมาเป็นบวก


ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างทันถ้วงที การเข้าสู่กระบวนการรักษาและการทานยาต้านไวรัสเอชไอวี จะช่วยปรับปรุงระยะเวลาและคุณภาพของชีวิตของคนที่ติดเชื้อ HIV เป็นอย่างมาก


ทำให้ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะผลเลือด รวมทั้งสามารถพูดคุยบอกกล่าวกับคนในครอบครัว คู่นอน ภรรยาหรือสามี ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ HIV


ทำให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทำให้เป็นการรับเชื้อ HIV มาเพิ่มทำให้ร่างกาย ยับยั้งโอกาสเสี่ยงที่จะนำเชื้อไปแพร่สู่คนอื่นทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจหรือประมาท


การรู้ผลตรวจเลือดอาจทำให้คุณรู้สึกเครียดและเป็นกังวล ควรปรึกษา พูดคุยกับผู้ที่ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง ในสถานพยาบาลหรือแพทย์ที่ทำการรักษา เพราะการทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายจะช่วยให้กระบวนการในการรักษาออกมาในทางที่ดีและทำให้สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตของคนที่ติดเชื้อเอชไอวีดีขึ้น


ควรเลือกสถานที่ตรวจหรือสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และข้อมูลของคุณถูกระบุว่าเป็นความลับ ซึ่งสถานที่ส่วนใหญ่มักจะไม่มีการให้ระบุชื่อหรือที่อยู่ แต่จะมีกฎในการลงชื่อยินยอมในการตรวจเลือดและข้อมูลแก่แพทย์และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการรักษาเท่านั้น

ดู 57 ครั้ง

หนึ่งเสียง หนึ่งความรู้ เพื่อลดการติดเชื้อในผู้ป่วยรายใหม่ สร้างความเข้าใจให้เกิดการป้องการ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่การรักษา และลดการตีตราในสังคม

ติดต่อเรา

ที่อยู่: 150/4 หมู่ 1 หนองป่าครั่ง  เมือง เชียงใหม่. 50000
อีเมล์: team@lovefoundation.or.th

Line: @lovefoundation

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube