ทีมงาน มูลนิธิเพื่อรัก

Panyaphon PhiphatKhunฯ

Knowledge is the foundation for all progress and change. It would be amazing if we are able to take our collective ability to build productive channels for greater awareness and education in society. Whether it’s in the realm of HIV, AIDS, or sexual diversity — let’s make this world a better place.

Teaka Sowaprux

In terms of public health, being free of discrimination from outside and within the LGBT community begins with having the right knowledge about HIV. I strongly believe that all individuals should know their HIV status, and develop a positive symmetry of acceptance regardless of status. Public discourse and progress in HIV research must go hand-in-hand—I’m proud to be a part of this effort at the Love Foundation.

I want to help provide as many people as possible with correct information about how to prevent sexually transmitted diseases. I try to widely disseminate correct information about prevention, detection and treatment. Only when this information is available will those involved be able to correctly assess risks and consider the best way to take care of themselves.

Teaka Sowaprux

Sign Nilobon

There are still many people who misunderstand how HIV is spread. I joined this foundation to help correct misunderstandings about the prevention of HIV infection and also to serve as an advisor to those who are HIV+ to help them live fulfilling lives.

Champ Thapakron

Many young Thai people still lack proper judgment when it comes to preventing HIV infection. They don’t consider the consequences of their actions because they lack the basic information to do so. I would like to reverse this dangerous trend among the pleasure-loving youth of today.

I want to create awareness that having the HIV virus doesn’t have to be terrifying. With proper treatment it is possible to live a normal life in society. I want to help everyone find out their status and learn how to take care of themselves.

Champ Thapakron

หนึ่งเสียง หนึ่งความรู้ เพื่อลดการติดเชื้อในผู้ป่วยรายใหม่ สร้างความเข้าใจให้เกิดการป้องการ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่การรักษา และลดการตีตราในสังคม

ติดต่อเรา

ที่อยู่: 150/4 หมู่ 1 หนองป่าครั่ง  เมือง เชียงใหม่. 50000
อีเมล์: team@lovefoundation.or.th

Line: @lovefoundation

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube